Tag Archives: хомофобия

Речта на омразата като форма на насилие и фактор за насилие

Лекция в общоуниверситетския семинар на НБУ „Права на човека“

Маргарита Илиева

бр. 41/2016

15241380_1148116511945701_6880466006976010269_n

худ. Александър Байтошев

Темата за Речта на омразата като форма на насилие и фактор за насилие не само за мен, но и за работата на екипа ми е много важен. Ние много пъти сме се занимавали с дела, насочени срещу говорители на омразата. Аз планирам представянето си така: първо да обсъдим понятията, след това да кажем накратко за правния режим на речта на омразата и доколко е относим към България. След това да се фокусирам върху практиката на Европейския съд по правата на човека. Много международни договори забраняват речта на омразата и по всички тях има практика, юриспруденция, както на комитети на ООН, така и на други органи на Съвета на Европа. Но аз искам да се съсредоточим върху практиката на Европейския съд по правата на човека. Предлагам, ако имате въпроси или коментари, да ме прекъсвате, да показвате, че искате да се намесите, за да имаме по-скоро разговор, отколкото формална лекция, и чак тогава да се задават въпроси. Така че се чувствайте свободни за такива прекъсвания. Има още

Advertisements

има 1 коментар

Filed under Общи