Tag Archives: "Обувките на Масарик"

Борбите за центъра

Владимир Мацура

бр.37/2020

Присъствието „в центъра“ е част от класическия инструментариум на чешката национална идеология още от времето на Възраждането. Корените на тази представа очевидно препращат към Хердер, за когото „щастливата средѝна“, „златната орис на средѝната“ е най-висша ценност, място, където крайностите се хармонизират и противоположностите се уравновесяват. Средѝната на Хердер се явява като един своеобразен предобраз на бъдещия синтез на Хегел, но извън рамките на каквото и да е движение или развитие тя представлява непроменлива (и всъщност затова още по-голяма) ценност, ценност-даденост. Формиращата се чешка национална общност, съвсем естествено, започва отчаяно да се домогва до най-различни престижни ценности, опитвайки се да разбере доколко те биха могли да послужат като носеща конструкция за чешкостта. А препращащата към старите митологични представи престижност на центъра, на която Хердер вдъхва нов живот, направо приканва към присвояване.

Центърът сякаш гарантира по-висши ценности, съчетаванe на противоположни качества – идеално подбрани и в съвършено съотношение, той позволява чешките земи (а чрез тях и всички славяни) да се пренесат от пренебрегваната периферия към престижното място в средоточието на всички културни и Има още

Вашият коментар

Filed under Общи