Tag Archives: европейските театрални култури

Вишеградската четворка: пространство за среща и диалог между театралните култури в Европа след 1989 г.

Камелия Николова

бр.37/2020

“La Putyka”, концепция и режисура Ростислав Новак & SKUTR, „Cirk La Putyka”, Прага, Чехия

В развитието на съвременния европейски театър и в интензивния диалог и обмен между европейските театрални култури страните от Вишеградската четворка (V4; Полша, Чехия, Унгария и Словакия) заемат в живота на Стария континент като цяло и в Европейския съюз в частност същото ключово място на продуктивно пространство за среща и дебат между източно- и западноевропейската сцена (в първото десетилетие след политическата промяна през 1989 г.) и за активен обмен на нови театрални идеи и практики (от началото на 21. в. до днес), каквото имат в областта на политиката и икономиката. Още със създаването на Вишеградския триъгълник през февруари 1991 г. и превръщането му през 1993 г., след разделянето на Чехословакия на две самостоятелни държави Чехия и Словакия, в „четворка”, театърът става една от основните сфери за осъществяване на целите на групата за вътрешно обединение на нейните членове и за превръщането й в мост и център на отдавна чаканата среща и равностойно сътрудничество между източната и западната част на дълго разделената Европа. Има още

Вашият коментар

Filed under Сцена