Tag Archives: Владимир Набоков

Психологът [1]

 Браян Бойд

 бр. 23/2013

chess-49F3-B693-7D24Някога Владимир Набоков окачествил като „кощунствени” твърденията на френския писател Ален Роб-Грийе, че романите му изключват каквато и да било психология. „Смяната на пластовете, взаимното проникване на произтичащите едно от друго впечатления и прочие се отнасят именно до сферата на психологията, отвърнал Набоков, и то до най-висшите й проявления.” А когато по-късно го запитали: „Вие психологически романи ли пишете?”, неговият отговор бил: „Всички значими писатели са автори на психологически романи”. Има още

Вашият коментар

Filed under Общи

Двойници и огледала*

Марина Гришакова

бр. 23/2013

pencils

През XIX в. представата за идентичността се превръща в обект на внимателни изследвания в полето на психологията, физиката и философията. Появяват се модели на поделена идентичност[1], някои от които се основават на стари схеми на митологично мислене, например архаичните метафори „двойник“ и „сянка“, преосмислени от Фройд и неговите ученици.

Богатият семиотичен потенциал на екрана като „огледало“ се задейства във филмовото изкуство. Триизмерността на филмовото пространство изглежда измамна: „Въпреки всичко ние не се поддаваме на измамата; напълно осъзнаваме дълбочината и в същото време не я приемаме за истинска“; „разполагаме със съвсем обемна реалност; но все пак тя предизвиква неуловимо, мимолетно усещане, без истинска дълбочина и пълнота, тя се различава от картината толкова, колкото и от театралното представление“[2]. Има още

Вашият коментар

Filed under Приписки