Category Archives: Агора

Съпротивата срещу теорията

Галин Тиханов

бр.39/2020

ЛВ публикува изказването на проф. Галин Тиханов от четенията в института „Полетаев“ от началото на октомври, в които видни фигури в хуманитаристиката обсъждат новите обрати в хуманитаристиката във и отвъд теорията.

Сътрудничеството ми с Висшата школа по икономика (ВШИ) започна с един разговор със стария ми приятел Александър Дмитриев, когото винаги съм ценил заради широтата на знанията му. Така попаднах в института „Полетаев“, невероятно място, което е уникално, включително и с оглед на международната сцена. Професор Ирина Савелиева се превърна в мой мъдър и великодушен събеседник и приятел.

Мисля, че дори в сложното глобално положение, в което се намираме в момента, институтът „Полетаев“ продължава да процъфтява: Алекс Плешков и екипът му излъчват толкова много енергия и позитивни иновации – винаги е и голямо удоволствие да работиш с докторантите и магистрите. Накратко казано, да си част от института „Полетаев“ е истинска интелектуална привилегия. Има още

Вашият коментар

Filed under Агора