Екип

Редактори:

Амелия Личева: главен редактор

Едвин Сугарев

Геордги Господинов

Бойко Пенчев

Пламен Дойнов

Йордан Ефтимов

Ани Бурова

Камелия Спасова

Мария Калинова

Силвия Чолева

Дизайн и предпечат:

Гергана Икономова

Коректори:

Лора Султанова

Вирджиния Абаджиева