Екип

Редактори:

Амелия Личева: главен редактор

Бойко Пенчев

Пламен Дойнов

Йордан Ефтимов

Ани Бурова

Емануил А. Видински

Камелия Спасова

Мария Калинова

Дизайн и предпечат:

Гергана Икономова

Коректори:

Лора Султанова

Вирджиния Абаджиева