Вниманието на малките

Мария Пипева, Триумфалното завръщане на „Котките“

Ани Бурова, За играта в превода и изграждането на вкус (Разговор с преводача Ангел Игов)

Advertisements