1_Безкрайността на ужаса 13.11.2015

Александър Байтошев, Безкрайността на ужаса 13.11.2015

бр. 37/2015

Европа е в траур. След терористичните атаки от петък във френската столица над Стария континент са спуснати черните знамена на скръбта, за да отбележат загубата на невинни граждани и необходимостта човешкият свят да се изправи единен срещу тероризма. Като че ли един артистичен поглед изчезна завинаги. Това е свободният поглед на френския фланьор, за който говори Бодлер, погледът на скитащия творец като начин да понесе мястото си сред тълпата. Днес погледът е замръзнал и вперен в надупечените от куршуми стени на атакуваните градски сгради.
Днес времето също не е същото. То трябва да е бързо. Има още

Вашият коментар

Filed under Първа страница, Uncategorized

Фрагменти

бр. 36/2015

Иван Теофилов

IMG_5887

Сн. Владислав Христов

1
След изпиването на чашата с отрова Сократ пренебрегнал смъртта, отпратил жената и децата си  в съседната стая и седнал сред учeниците си да беседва… да продължи да мисли.

2
Легендата за принцовете Гав и Талханд в поемата „Шахнаме” на Фирдоуси е разказ за произхода на шаха. Легендата разказва обстойно в стотици двустишия драмата на принцовете подир кончината на баща им. Описва заченатите междуособици от братята, кървавия сблъсък на батальоните им, амбициите им за трона… как Талхандовият батальон бил разбит, как в разгара на битката Талханд не издържал и издъхнал от изтощение и жажда върху гърба на бойния си слон; как в отчаянието си опечалената майка обвинила големия си син в братоубийство; как Гав, засегнат от майчините нападки, събрал мъдреците от всички краища на страната да разчетат истината за битката и как най-достойният от мъдреците, като нарисувал върху дъска 64 квадрата, като местел камъчета по квадратите и размишлявал върху движението на войските, неволно сътворил ходовете на шахмата. Годината  била шестстотин деветдесет и девета.
Оттогава шахът е етикет на житейскитe колизии. Влиянията му се забелязват още из страниците на Сервантес, Лесинг и Волтер. Ходовете му привличат и съвременната литература. В романа си „Покана за екзекуция” Набоков разработва мотива „игра със смъртта” изцяло на шахматен принцип. Има още

Вашият коментар

Filed under Uncategorized

Защо вече не се страхуваме от Вирджиния Улф

бр.35/2015

Весела Кацарова

Проф. дфн Весела Кацарова е дългогодишен преподавател по английска литература в Катедра „Англицистика и американистика“, СУ. Издала е редица научни трудове по проблемите на английската литература. Превела е и значими романи като „Домби и син“ от Чарлс Дикенс, „Златната тетрадка“ от Дорис Лесинг, „Мидълмарч“ от Джордж Елиът и др.

Virginia Stephen by George Charles Beresford, July 1902Един английски критик е казал, че цивилизацията на една страна се измерва с броя на преведените романи от Чарлс Дикенс. В това отношение като че ли сме доста напреднала нация, защото твърде голям брой романи на великия викторианец са преведени на български. И до ден днешен продължават да се превеждат и преиздават.
Затова пък дълго време действително се „страхувахме“ от Вирджиния Улф. Американският драматург Едуард Олби на шега е нарекъл пиесата си Кой се страхува от Вирджиния Улф с игрива алюзия към известната детска песничка „Кой се страхува от големия лош вълк?“ (big bad wolf). И вероятно изобщо не е подозирал, че голямата модернистка действително може да предизвиква страх в страни като бивша социалистическа България. Преди преломната 1989 г. авторката се възприемаше у нас като самоцелен естет, потънал в уединението на „собствената“ си стая, който декадентски разкрива разпада на личността и отчуждението между хората в загниващото западно общество, като си служи с отвлечен модернистичен език, замъглен от непонятни метафори.
Първият ценител на високата литература, дръзнал да дръпне плътната завеса върху творчеството на Улф и да разкрие истинската му красота в България, е известната преводачка Жени Божилова. През 1983 г. „Народна култура“ издава Смъртта на еднодневката, малък сборник с разкази и есета. Изящното пресъздаване на тези кратки творби въздействащо представя пред българската публика словесната магия в прозата на Улф. Особено ценно е, че в този сборник е включено и прочутото есе на писателката Съвременният роман, превърнало се в своеобразен манифест на модернизма. В него Улф категорично представя естетическото си верую, като на първо място заявява, че най-много цени творческата си свобода. Според нея писателят е призван да пише за каквото иска, а не за каквото трябва, а също и да не робува на общоприети условности като фабула, сюжет, убедителен социален фон, правдоподобност и т.н. И затова тя се насочва не към външното, материалното и бездуховното, а към „неизследваните дълбини“ на човешката психика, към съкровения пламък и „светлинните“ сигнали в мозъка. Според авторката животът съществува пълноценно и в кратките ежедневни мигове на радост и спокойствие, когато човек може внезапно да прозре скрития смисъл на нещата и да изпита чувство на удовлетворение. Улф нарича тези мигове малки делнични чудеса (little daily miracles), мигове на изострено светоусещане и просветление (moments of being), които са вградени в дълга поредица от прозаични мигове на притъпено светоусещане (moments of non-being). Публикуването на това знаменателно есе е особено важно, защото насочва българския читател към спецификата в творчеството на писателката, подготвя го да почувства осезаемо дълбочината на прозата й. Има още

Вашият коментар

Filed under Uncategorized

За „Кротките“ от Ангел Игов

Амелия Личева

бр. 32/2015

3В началото на новия век българската литература като че ли повече се интересуваше от мимикриите по време на социализма, от дисидентството, доколкото то е белязвало съдбата на отделни хора, и най-вече от приспособимостта и привикването със строя. Как живяхме социализма е като че ли мотото на този период, ако перифразираме заглавието на нашумелия сборник с истории, който състави Георги Господинов. Деветосептемврийският преврат, преобръщането на световете, изличаването на единия и нахалното втурване на другия оставаха обект по-скоро на документалната проза и журналистиката, не толкова на художественото писане. Но ето че дойде ред и на литературата да се обърне към тези събития, да ги осмисли и да предложи интерпретациите си на публиката. При това го направи ярко, в множество и различни превъплъщения, да споменем само „Сестри Палавееви“ от Алек Попов, „Сексът и комунизмът“ от Милена Фучеджиева, „Една и съща нощ“ от Христо Карастоянов. В тази линия се вписва и новият роман на Ангел Игов „Кротките“, който разказва за зараждането на идеята за т. нар. Народен съд и реализирането й, на фона на съдбата на няколко персонажа, и на образа на народа, персонифициран чрез младежите от софийския квартал „Ючбунар“. Има още

Вашият коментар

Filed under Uncategorized

Актуалността на руския формализъм

Галин Тиханов

бр. 31/2015

aleksandra patova 8

Фотограф: Александра Пътова

Това, за което ще говорим тук, е едно завръщане към историята на литературната теория, към един момент, който аз смятам за критичен в позитивния смисъл на думата „критичен“. Момент, който според мен ни казва много неща за пътищата, по които мисленето за литературата поема след това, както и за това как е структурирано полето от възможности да се мисли литературата след този критичен момент.
Този критичен момент е появата на руския формализъм, който наистина поставя началото на модерната литературна теория, която вече можем да наричаме „класическа литературна теория“, дотолкова, доколкото тя се развива в едно поле и в една парадигма, която, поне на повърхността, е вече изцяло загърбена. В основата на този разговор е един курс, който направих в Сао Пауло през това лято (шест лекции и шест семинара по история на руската литературна и културна теория), докато бях гост-професор там. Тогава си дадох сметка, че няма абсолютно никакъв смисъл да се връщаме към формализма, за да преповтаряме постулатите му, както и че рискът да хербаризираме формализма и да го разглеждаме просто като момент (колкото и той да е интересен сам по себе си) от историята е много голям, ако не се опитаме да го прочетем с днешен речник и с днешните вълнения в дебатите за литературата. В известен смисъл нашият разговор днес е разговор за наследството на руския формализъм и с това за наследството на литературната теория. Има още

Вашият коментар

Filed under Първа страница

За бежанците между отрицание, признаване и интеграция

бр. 30/2015

Росен Кокушев

 

213884886c05fc09e55c3e7927d6d589През лятото на 622 г. пророкът Мухаммад, придружен от своите най-близки сподвижници, преминал успешно разстоянието между пустинната Мека и оазиса Ятриб, известен по-късно като Медина. Преселението (хиджра) ознаменувало първия ден от ислямския календар и поставило наченките на уммата като нова обществено-политическа формация, която по-късно ще застане в основата на мюсюлманската държавност и идентичност. Според професора по ислямска история и култура от Университета в Хамбург Албрехт Нот хиджрата извежда зараждащата се мюсюлманска общност от състоянието на обект и жертва на обстоятелствата в активен субект и деец на важни исторически събития. Близо хилядолетие и половина по-късно нееднородни групи от населението на Близкия изток и Африка ще поемат по пътя на своето преселение от размирните райони на военни конфликти към благодатния континент Европа. В светлината на съвременните събития процесите, които наблюдаваме днес, независимо дали ще ги наречем бежанска вълна или миграционен натиск, бележат наченките на противоположния процес на преобразуване на хомогенни национални общности субекти в хетерогенни маси обекти. Има още

има 1 коментар

Filed under Субектив

Олга Токарчук: Как написах „Книгите на Якоб”

бр. 30/2015

Чувствах се така, сякаш някакви независещи от никого сили желаеха да навлязат в историята, която описвах, сякаш някакви сили се бяха обединили и ми се притичаха на помощ. Сякаш светът държеше тази книга да бъде написана.
Олга Токарчук

OT_zdjecieЩе разкажа
За случайностите, които водят до съвсем неочаквани последици във вид на книга
Първа беше „Нова Атина” на отец  Бенедикт Хмелевски с прекрасното въведение на Мария и Ян Липски, която препрочитах през цялото си детство и младост. След години, през есента на 1997, някъде в книжарницата изрових странна книга, а всъщност бяха две тетрадки голям, нескопосан формат с небесносини, лакирани корици. Това беше „Книгата на божиите слова” – лекциите на Якоб Франк – макар той самият да е предпочитал да използва думата „дрънканици”, – редактирана от Ян Доктор. Четох я цяла зима, бавно, абзац след абзац, с нарастващо удивление. По Коледа вече имах акумулаторна батерия от книги. Напролет се появи отделна полица, която от този момент трябваше да расте и набъбва през следващите години. Нямах намерение да пиша книга за Франк, това беше по-скоро част от моето „лично обучение”, от дългогодишната ми страст към всякаква хетеродоксия (еретично отклонение от християнството, било то православие или католицизъм, б. пр.), към всичко, което излиза извън канона, което е отвъд определените граници, което е бунт и неприемане на утвърдената норма. Има още

Вашият коментар

Filed under Субектив, Uncategorized